Termékek Menü

Sri Chinmoy bölcsessége

Ár:
3.300 Ft

A belső bölcsesség kincsestára. Sri Chinmoy tanítása 71 témakörbe csoportosítva, 1300 könyvéből válogatva.
Időtlen bölcsesség a mai kor emberének.


Az idők során a nagy spirituális tanítók időtlen szavait klasszikus művekben örökítették meg, amelyeket mára már világszerte ismernek és tisztelnek. Krisztus példázatát az Új Testamentum világítja meg. Buddha útját a Dhammapada testesíti meg. A Bhagavad Gita feltárja Krisna örök igazságait. Sri Rámakrisna mélységes tanításai pedig Sri Rámakrisna evangéliumában jelennek meg. Most Sri Chinmoy fényét is egybegyűjtöttük ebbe az áttekinthető és átfogó spirituális útmutatóba – Sri Chinmoy bölcsességébe.

Oldalszám: 436

Leírás

Sri Chinmoy bölcsessége

71 témakör - Sri Chinmoy 1300 könyvéből válogatva

Időtlen bölcsesség a mai kor emberének


Az idők során a nagy spirituális tanítók időtlen szavait klasszikus művekben örökítették meg, amelyeket mára már világszerte ismernek és tisztelnek. Krisztus példázatát az Új Testamentum világítja meg. Buddha útját a Dhammapada testesíti meg. A Bhagavad Gita feltárja Krisna örök igazságait. Sri Rámakrisna mélységes tanításai pedig Sri Rámakrisna evangéliumában jelennek meg. Most Sri Chinmoy fényét is egybegyűjtöttük ebbe az áttekinthető és átfogó spirituális útmutatóba – Sri Chinmoy bölcsességébe.

Témakörök

Aggodalom
AUM
Avatár
Beavatás
Belső béke
Bűn
Büszkeség
Cél
Csend
Dzsapa
Egó
Egyéniség
Elme
Fegyelem
Félelem
Fény
Gondolatok
Guru – Mester – Tanító
Halál
Hit (belief)
Hit (faith)
Ima
India
Isten
Isten Akarata
Isten-megvalósítás, önmegvalósítás
Jóga
Jövőbelátás
Kábítószerek
Karma
Kegyelem
Kétség
Koncentráció
Kötelesség
Kudarc
Lélek
Lemondás
Magány
Meditáció
Megvilágosodás
Menny és pokol
Mester-tanítvány kapcsolat
Nirvána
Odaadás a Guru iránt
Önátadás
Öngyilkosság
Örökkévalóság
Öröm – ánanda
Problémák
Reinkarnáció

Spiritualitás
Szabadság – felszabadulás
Szamádhi
Szavak
Szentek
Szenvedés
Szépség
Szeretet
Szexualitás
Szolgálat
Tapasztalat
Test
Tisztaság
Tökéletesség
Törekvés
Tudat
Türelem
Vágy
Választás
Vallás
Vegetarianizmus
 


A szerkesztő jegyzete

“Micsoda hamisítatlan öröm volt egyszerre órákon, napokon és hónapokon át fürdőzni Sri Chinmoy megvilágosító szavaiban, és ezerháromszáz könyvéből kiválogatni a bölcsesség ezen örök ékköveit. Micsoda kegyelem! Igen, Sri Chinmoy valóban a kegyelem határtalan óceánja. Ezt nem lehet tagadni. Mint Buddha, Krisna, a Krisztus, Sri Rámakrisna és számos más őt megelőző spirituális személyiség, Sri Chinmoy is azt nyújtja a keresőnek, amit az kér tőle, és még sokkal-sokkal többet, minden elképzelésen felül. Csak azt tudom javasolni, hogy a könyv olvasásakor dobja félre minden névről és formáról alkotott felfogását, dobja félre az értelmében rögzített elképzeléseket és meghatározásokat, és vesse magát bele Sri Chinmoy tudatának óceánjába. Milyen pezsdítő beleolvadni ebbe a határtalan és mérhetetlen óceánba, milyen frissítő! Köszönjük, Sri Chinmoy, az élet-átalakító élményt…”


Bevezetés

“Egy olyan világban, amelyben kevesen érzik magukat igazán nyugodtnak, Sri Chinmoy egy világ- és lélektúlélési tervet kínál. Sri Chinmoy Isten iránti mély szeretete világszerte ismert. Ez az ENSZ-nél régóta a békéért munkálkodó spirituális erőként tisztelt, alázatos, Isten által vezérelt író arra kéri bolygónk lakóit, hogy tekintsenek befelé, és fedezzék fel a spiritualitásnak azon alapvető igazságait, amelyek az ő rendkívüli életét oly mértékben megáldották.

A Chinmoy név, melynek jelentése ,,isteni tudattal telt”, is sejteti ennek a mélységes léleknek a küldetését. Azért él, hogy Isten feltétel nélküli eszköze legyen. Bízik Istenben. Megnyilvánulásaiból mindenütt érződik az Istennel és az emberekkel való együttérző egység. Elszomorítja, ha arra gondol, hogyan használták az emberek a vallást arra, hogy elválasszák magukat egymástól.

Sri Chinmoy azt sugallja, hogy a spirituális élet célja az öntúlszárnyalás. Ahogy az ember felfelé nyúl Istenért, válaszul Isten is lenyúl az emberért. A kapcsolat megtörténik, és elmélyül, ahogy minden egyes ember törekszik megnyitni magát Isten Fényének, Isten Akaratának és a magasabb tudatállapotnak.

Sri Chinmoy a béke bajnoka, aki arra hívja a különböző vallások híveit, hogy az egységet lássák a világban. Állítja, hogy az igaz vallásokat a megbocsátás, a tolerancia, a könyörület, az egység és a testvériség jellemzi.

Munkája széles közönség számára kínálkozik. Keresztények, zsidók, muzulmánok és egyéb hívők egyaránt mély betekintésre és hasznos tanácsokra lelhetnek műveinek számos bekezdésében.

Azoknak, akik útjukat keresik, egyfajta imát ajánl, amely a következőkből áll: koncentráció – azaz minden figyelmünk egy kis tárgyra való összpontosítása a nagyobb tudatosság érdekében, meditáció – elmélkedés és eggyé válás a tágasabb világegyetemmel és fennköltebb témákkal, és kontempláció – az Istenről való tudatosságnak olyan teljessége, hogy érezzük az egységet és szeretetet, amely Istenből árad, és amely ott él teremtése minden egyes egyedében.

Sri Chinmoy nem húzódik vissza a mindennapi élet követelményeitől. Miközben lelki növekedést és belső békét szorgalmaz, a vallási vezetők azon sorába tartozik, akik arra kérik az Igazság keresőit, hogy dinamikus életet éljenek, ami a világ átalakításához nélkülözhetetlen.

Sri Chinmoy hisz a reinkarnációban. Világosan kifejti azt a nézetét, miszerint a lélek minden újjászületéssel magasabb szintre fejlődik. Tanításai az imában gyökereznek, olvasóit pedig arra buzdítja, hogy ,,a világot fogadják el vidáman, avégett, hogy a világ sorsát és arcát át tudják alakítani.’’ A nyugatiakat arra inti, hogy ne ,,próbálják meg birtokolni a világot’’, miközben a keletieket arra biztatja, vegyék észre, hogy ,,az önsanyargatás nem megoldás.’’

Sri Chinmoy hiszi, hogy Isten meg fogja menteni világunkat. Isten Fénye erősebb, mint a gonosz erői. Miközben mélyen bízik Istenben, leheletfinom megfogalmazásaiból egy sürgető hang tűnik elő, amely így szól az emberiséghez: ,,Ébredj! Válj mélyebbé! Szeress úgy, hogy Isten Akarata teljesüljön!’’

Sri Chinmoy munkáit személy szerint is hasznosnak találom. Korunkban, mikor valóban feszültségek terhelik az embert, és mikor nehéz elegendő időt találni az imára, Sri Chinmoy emlékeztetett rá, hogy ha Istent helyezem életem, munkám és imáim középpontjába, az segít jobbá és békéssebbé tenni ezt a világot, és a hit és a szeretet emberévé válnom, amire hivatott vagyok.”

Monsignor Thomas Hartman
Rockville Center egyházkörzet, New York


,,Korunk örvendezhet, hogy szabadon hozzáfér… Sri Chinmoy spirituális bölcsességének kimeríthetetlen forrásához… Minden korok egyik legkiválóbb spirituális tanítója itt áll közöttünk, és mélységes bölcsességének ez a remek gyűjteménye rendelkezésünkre áll.’’

Prof. John McAleer, Ph.D.
az angol nyelv professzora, Boston Főiskola


,,Ez a remek könyv, mely kaput nyit Sri Chinmoy bölcsességére, több mint elegendő bevezetés egy olyan rendkívüli emberhez, akinek számos tehetsége és dicséretre méltó, magától felvállalt küldetése van… Legyen ez ABC az Ön számára ahhoz a leírhatatlan gazdagságú élethez, amely sokrétűségének minden oldalával inspirálni fogja Önt, hogy jobb emberré váljon.’’

Dr. Ananda W. P. Guruge
Akadémiai Ügyek dékánja, Nemzetközi Buddhista Akadémia
Sri Lanka egykori amerikai, francia és UNESCO nagykövete,
az UNESCO igazgatójának egykori főtanácsadója


,,A Fény és a szeretet sok fáklyája elhagyott már minket, de hálásnak kell lennünk, hogy Sri Chinmoy itt van, tanít, alkot és ezreket inspirál, és az ősi bölcsességek átadásával megkönnyíti számunkra az átmenetet az új évezredbe.’’

Professor Charles Johnson
a Nemzeti Könyvdíj nyertese,
az angol nyelv professzora, Washington Egyetem


Sri Chinmoy levele a kiadónak

Kedves Sevak Ramom!

Szeretném hála-szívem legmélyéről megköszönni írásaim kéziratát. Rendkívül büszke vagyok rád és asszisztensedre, Andy Zubkóra. A legnagyobb szeretettel, törődéssel, lelkiismeretességgel és odaadással foglaltad gyűjteménybe írásaimat. Mint tudod, több, mint ezerháromszáz könyvemet adták már ki, legtöbbet saját kiadónk, az Aum Publications. Szeretném elmondani, hogy a kézirat, amit ketten összeállítottatok páratlan. Valódi szeretetből fakadó munka, amely egyben feltárja a részletekre is kiterjedő figyelmeteket és rendkívüli spirituális mélységeteket. Örömmel hozzájárulok a könyv általatok javasolt címéhez: Sri Chinmoy Bölcsessége.

Tanítványaim, akik a kéziratot átolvasták, nagyon örültek, és azt mondták, le sem tudták tenni. Mélyen megérintett az, amilyen kedvesen értékelitek a világbékéért tett szolgálatomat. Kedves Sevak Ram-om, mi ketten egy csónakban evezünk. Milyen lélekteljesen szentelted életedet annak, hogy az emberiség szeretett szentjei, bölcsei és spirituális mesterei írásainak a kiadásával és terjesztésével a valódi spiritualitást pártold. Csak a földön élő minden egyes ember átalakításával lehet és fogunk békét teremteni a földön. Pompás Blue Dove Press kiadványaitok a legillatosabb béke-virágokat és a legízletesebb béke-gyümölcsöket kínálják a békére éhes keresőknek szerte a világon.

Még egyszer, végtelenül hálás szívemet és végtelenül hálás életemet kínálom neked.

Őszinte barátod Istenben,
Sri Chinmoy
 Vélemények a könyvről

"Pont most olvasom ezt a könyvet. Annyi mindenre már választ kaptam a könyvből, pedig még a felénél sem tartok. Szívből ajánlom mindenkinek. Hálásan köszönöm."
B.A.
 


Sri Chinmoyról röviden

Sri Chinmoy (1931-2007) nemzetközileg elismert spirituális vezető és békeálmodó volt. 1964-es Amerikába érkezése óta kulturális, humanitárius és spirituális programok széles skáláját indította el minden földrészen. A világbéke céljának szentelt számtalan kreatív felajánlásán kívül globális békekezdeményezései számos nemzet, hit és kultúra képviselőinek millióit érintették meg. 1993-ban és 2004-ben felkérték, hogy a Világvallások Parlamentjét rövid, csendes meditációval nyissa meg. U Thant ENSZ-főtitkár felkérésére Sri Chinmoy 1970 óta, egészen élete végéig vezette a Békemeditáció az Egyesült Nemzetek Szervezeténél elnevezésű programot. Sri Chinmoy 2007-ben távozott, munkáját számos vezető méltatta az élet minden területéről.

Lélekteli írásaival Sri Chinmoy az emberiség ösztönzésére törekedett. Az írott és beszélt nyelv különféle formáit alkalmazta – a költészettől az esszéken át az előadásokig, az aforizmáktól a kérdés és válaszokon át a mesékig és színdarabokig. Versei a spirituális érzelmek széles skáláját tükrözik – az ingadozó zarándok kétségeitől és félelmeitől a megvilágosult mester üdvös felismeréséig.

Sri Chinmoy világszerte több száz egyetemen tartott előadást a spiritualitás témakörében. Ezek között szerepeltek az Oxfordi, a Cambridge-i, a Sorbonne, a Harvard és a Yale egyetemek.

Írásaiban és előadásain könnyen érthető nyelven osztja meg velünk a spirituális élet természetére, a kereső és Isten közti kapcsolatra vonatkozó meglátásait. Több száz spiritualitással kapcsolatos kérdésre válaszolt, amelyeket a személyes megvilágosodás és átalakulás útját járó keresők tettek fel.
 
   

Irodalmi örökség

- Sri Chinmoy közel 1.600 könyvet írt, melyek magukban foglalnak több mint 120.000 verset, közel 4.000 spirituális történetet, életrajzi és önéletrajzi anekdotát és írást, és több ezer megválaszolt kérdést.

Irodalmi munkásságáért többek között 1995-ben megkapta a Világbéke Irodalmi díjat. 

- 360 verset írt 24 óra alatt: “The Goal is Won” – 1974. április 28.
- 843 verset írt 24 óra alatt: “Transcendence-Perfection” – 1975. november 1.
- 1.301 verset írt 22 óra 45 perc alatt (63 másodpercenként 1 vers), ami Sri Chinmoy 24-órás költészeti rekordja. Kötetben megjelent: “Two God-Amusement-Rivals”, Parts 1-13 – 1996. augusztus 8.
- 100 “Everest-törekvés” beszéd, 20 nap alatt – 1977. július 1-20.
- 10.000 verset tartalmazó kötet megírása: “Ten Thousand Flower-Flames” – 1979. október 22-től 1983. július 3-ig.
- 27.000 verset tartalmazó kötet megírása: “Twenty-Seven Thousand Aspiration-Plants” – 1983. július 10-től 1998. január 24-ig.
- “Seventy-Seven Thousand Service-Trees” verses kötet: 1998 január 24-től 2007 októberéig 50.000 vers született.
 


Néhány további díj, melyeket Sri Chinmoynak adományoztak

 • A Béke Zarándoka díj, 1998 
 • Ázsia Fénye díj, 1998
 • Ghandi Békedíj, 1994, Coretta Scott Kinggel megosztva.
 • Teréz Anya díj, 2002
 • Jesse Owens Humanitárius Díj, 2002
 • UNESCO Nehru Medallion
 • Gold Medal in Literature
 • Aranyszív (Corazón de Oro), 1998 (adta: a Mexikói Írók és Zeneszerzők Társasága)

További egyetemi díjak és elismerések

 • A Világ Polgára Humanitárius Díj - World Citizen Humanitarian Award, 1991 (Világbéke Egyetem, Oregon, USA)
 • A Filozófia Doktora a Béke Tanulmányokban - Doctor of Philosophy in Peace Education Studies 1995 (adta: Pápai Katolikus Egyetem, Brazília)
 • A Béke Álmodója Díj - Dreamer of Peace Award, 1998 (adta: Brit Columbiai Egyetem, Kanada)
 • A Béke Diákja - A Student of Peace Award, 1998 (adta: Victoriai Egyetem, Kanada)
 • India Béke-Szolgálat-Fa Díj - India’s Peace-Service-Tree Award, 1998 (adta: Floridai Nemzetközi Egyetem, USA)
 • Békeoktató Díj - Peace Educator Award, 1998 (adta: University of Texas at Austin Department of Sociology and Ad Hoc Committee on Peace and Conflict Studies, Austin, Texas, USA)
 • Békével Elárasztott Világ Álmodója Díj - The Dreamer of a Peace-Filled World Award, 1998 (adta: Hawaii Egyetem, Hawaii, USA)
 • A Béke Egyetemes Hangja - Universal Voice of Peace Award, 1999 (adta: Ottawai Egyetem, Kanada)
 • Az Évezred Hírnöke Díj - Messenger of the Millennium Award, 1999 (adta: St. John’s University Department of Theology and Religious Studies, Queens, NY, USA)
 • Elismerés a Harvard Egyetemtől - Citation of Honour, 2000 (adta: The Pluralism Project at Harvard University, Boston, Massachusetts, USA)


Bővebben Sri Chinmoyról: www.srichinmoy.hu

-
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy spirituális útja

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!