Termékek Menü

Sri Ramakrishna evangéliuma

Ár:
8.500 Ft

Igazi spirituális klasszikus.
„Sohasem történt még meg, hogy egy nagy Tanító életét ennyire tisztán, torzításoktól mentesen tükrözze vissza a nyilvánosság számára egy író elméje, mint az öné. […] Nem találok rá szavakat, hogy kifejezzem, mennyire élvezem őket. Valóságos elragadtatottságba kerülök az olvasásukkor. […]  A Mester önnel van, ehhez kétség sem férhet.” (Swami Vivekananda)

Kemény kötés, közel 1100 oldal

Jelöld be azokat a termékeket, amiket még a kosárba szeretnél tenni!
Sri Chinmoy: Avatárok élete és tanítása Sri Chinmoy: Avatárok élete és tanítása
3.300 Ft

Leírás

Igazi spirituális klasszikus.
Sri Ramakrishna Paramahansza (1836–1886) kétségtelenül az újkori hinduizmus egyik meghatározó alakja, ez a könyv pedig az egyik alapvető forrásmű a tanításaihoz.

A Sri Ramakrishna evangéliuma kiadása a szerző M. (Mahéndra Náth Gupta) saját angol nyelven írott művéből lett magyarra fordítva.

„Sohasem történt még meg, hogy egy nagy Tanító életét ennyire tisztán, torzításoktól mentesen tükrözze vissza a nyilvánosság számára egy író elméje, mint az öné. […] Nem találok rá szavakat, hogy kifejezzem, mennyire élvezem őket. Valóságos elragadtatottságba kerülök az olvasásukkor. […]  A Mester önnel van, ehhez kétség sem férhet.”
(Swami Vivekananda)

„Ramakrishna Paramahansza életének története a vallás gyakorlatba való átültetésének története. Élete lehetővé teszi számunkra, hogy szemtől szemben lássuk Istent. […]
Mondásai nem pusztán egy tanult ember szavai, hanem az Élet Könyvének oldalai.”
(Mahátma Gandhi)

„Nem csupán kitűnő irodalmi mű, hanem egy isteni élet halhatatlan szavait is tartalmazza.”
(Paramanhansza Jógánanda, az Egy jógi önéletrajza szerzője)

„Ramakrishna tanításaiban a nagy vallások lényegi egységéről a hinduizmus legnagyszerűbb hangja szólal meg erről a témáról.”
(Huston Smith, a vallástudományok vezető tudósa, A világ nagy vallásai szerzője)

„Egyedülálló és lebilincselő dokumentum a vallásbölcselet minden komoly tanulmányozója számára.”
(Irwin Edman, a Columbia Egyetem filozófiaprofesszora)


Sri Ramakrishna a 19. századi India egyik legnagyobb spirituális alakja, bengáli misztikus, jógi és szent, az ország vallási megújulásának és a megújított védánta (új-védánta) filozófiának egyik fő mestere volt.
Számtalan követője az egész világon Visnu avatárának vagy inkarnációjának tartja. Több vallási hagyomány hatott rá, köztük a saktizmus, a bhakti, a tantra, és az advaita védánta.
Amellett, hogy racionális gondolkodású, bölcs és tudatos tanító hírében állt, rendkívüli tudatállapot-változásokat élt át, időnként szent önkívületbe esett, máskor órákon át kacagott, sírt vagy éppen táncra perdült. Az ilyen spontán átélései miatt szokták őt „Isten szent bolondjának” is nevezni. Miközben Ramakrishna ezeket átélte, még feleségét, a szintén szentnek tartott Száradá Dévit is olyan erős félelem fogta el, hogy alig mert a Mester közelében maradni.
A nevéhez gyakran csatolt paramahansza (vagy paramahamsza), egy szanszkrit vallási-teológiai cím, amit magas rangú hindu spirituális tanítóknak adományoznak.


Idézet Sri Chinmoy: Avatárok élete és tanítása c. könyvből

Sri Rámakrisna

Minden világvallás szintézisének
A Megvilágosodás-Tornyává vált.

Sri Rámakrisna a legjelentősebb üzenettel jött. Üzenete az volt az emberiség számára: „Sírj, sírj mint a gyermek az Anyja után. A gyermek szíve könnyen meghódítja az Anya Szeretetét, Részvétét, Isteniségét és Halhatatlanságát. Sírj, sírj mint egy ártatlan gyermek. A Legfelsőbb Anya feltétlenül megadja neked a legmagasabb Magasság megvilágosodását.”

Kérdés: Vivékánanda avatár volt?
Sri Chinmoy: Vivékánanda nem volt avatár. Csak csekély bepillantást nyert abba az Igazságba, amelyet Sri Rámakrisna megélt. Sri Rámakrisna átélte a legmagasabb Igazságot, és Vivékánanda némi bepillantást nyert ebbe az Igazságba. Vivékánanda nagy vibhúti volt, olyan valaki, akit Isten különleges erővel ruházott fel, aki rendkívül dinamikusan tevékenykedik a világ-atmoszférában. A vibhútik az emberiség vezetői, akik felébresztik a szendergő tudatot. 
Vivékánandában a leghatalmasabb dinamikus erő működött emberi formában. Vivékánanda valódi küldetése az volt, hogy mesterének, Sri Rámakrisnának a tanítását terjessze. Rámakrisna sokat elért, de nem sokat nyilvánított ki. Nem törődött a világi teljesítménnyel vagy az úgynevezett sokoldalú fejlődéssel. A mai világnak szüksége van az elmére. Az elmének még csak intellektuálisnak sem kell lennie; lehet csupán hétköznapi elme, amely képes megérteni az alapvető dolgokat. De Sri Rámakrisna még ezzel a hétköznapi elmével sem törődött. Tehát Vivékánanda összegyűjtötte annak a fának a gyümölcseit, ami Rámakrisna volt, és felajánlotta a világnak. Harmincéves korában Nyugatra jött, és bőséges fényt hozott magával.
Amikor Sri Rámakrisna halálán volt, Vivékánanda még mindig kételkedett mesterének spirituális magasságában. Magában azt mondta: „Ha azt mondod nekem, hogy nagy avatár vagy, akkor elhiszem.” Sri Rámakrisna belelátott a gondolataiba, és így szólt: „Naren, még mindig kételkedsz bennem? Aki Ráma, aki Krisna, egy személyben, ebben a testben Rámakrisna.” Ráma avatár volt, Krisna avatár volt, és Vivékánanda mestere megtestesítette mindkettőt.

A Rámakrisna-megvilágosodás csúcsán
Isteni Sírássá váltam.

THAKUR (magában): Minden vallás szintézise, Kelet és Nyugat egyesülése, az önfelajánlás és az önfeláldozás: ezek mind nagy-nagy szavak, nagy elméletek, nagy eszmék, nagy ideálok. De hol vannak, Anyám? Anyám, te mindezekről beszélsz nekem. Ezek olyan magas eszmények. De hol vannak odaadó katonáid? Anya, te sohasem hazudsz nekem. Hol vannak ők? Hol vannak kiválasztott gyermekeid? Ó, Káli Anyám kiválasztott gyermekei, szívem sír értetek. Gyertek! Gyertek! Végezzétek el az Anya munkáját! Be kell teljesítenetek az Anyát. Ki kell nyilvánítanotok az Anyát a Földön.
(Belép Naren.)
THAKUR (csupa törődéssel és szeretettel): Ó, Naren, megjöttél. Oly hosszú idő után végre eljöttél hozzám. Oly sokáig beszéltem világi embereknek. Már szinte belesüketültem a hétköznapi emberek panaszainak és törekvés nélküli locsogásának hallgatásába. Az emberek belém vetik minden világi vágyukat. Senki sincs, akinek a belső életemről beszélhetnék. Senkinek nem tudom elmondani, mi történik a szívemben. Naren, mondd meg nekem, mikor jössz legközelebb!
- Sri Chinmoy

---

Az avatárok a legnagyobb spirituális mesterek, az emberiség világítótornyai. Megmutatják az emberi élet biztos irányát és megfelelő célját a sötétben bolyongó emberiségnek. Amikor egy avatár lejön a Földre, egy új tudatot hoz le és nyilvánít ki, hatalmas lökést adva ezzel az emberiség fejlődésének. Tanításával és életével követendő példát állít a törekvő emberiség elé.

„Az avatár Isten közvetlen képviselője, Istennek egy megtestesült része.”

„Minden alkalommal, amikor egy avatár eljön, másfajta szerepet játszik az evolúció előremenetelésében, mely megfelel az adott kor igényeinek. Lényegében az egyik avatár nem különbözik a másiktól."

„Amikor egy avatár lent van a Földön, megtestesíti az összes többi, előtte itt járt avatár tudatát. Krisztus, Buddha, Krisna és mások ugyanonnan jöttek. Ha Krisztust a végtelen isteni Tudatnak tartod, nem különítheted el tőle Krisnát, Buddhát vagy Sri Rámakrisnát. A Legfelsőbb vette fel azt a formát, amit Krisztusnak nevezünk, Ő vette fel a formát, amit Krisnának nevezünk, és azt a formát is Ő öltötte magára, amit Sri Rámakrisnának nevezünk."
 

„Az avatár az, aki
Magától Istentől kapja
Isten saját Álmait
Isten teljes kinyilvánításáért
Itt a Földön.”

„Az avatár
Isten könyörületteljes alászállása
És az ember tudatos felemelkedése.”

„Az avatárban rejlő igaz Barát
Nemcsak hogy megmutatja nekünk Isten Arcát,
Valódi egységünket Istennel,
És az Ő bennünk lévő Lakhelyét,
Hanem azt is megérezteti velünk,
Hogy Istent joggal tarthatjuk
Teljesen a sajátunknak.”

Édes Uram,
Hogyan lehet a világunk
Igazán boldog?
"Gyermekem,
Ez a világ valóban boldog lehet,
Ha és amikor
A gépek által gépiessé tett emberek
Az Isten-megvalósult lelkekre hallgatnak."
       - Sri Chinmoy

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!