Termékek Menü

Sri Chinmoy: A belső ígéret

Ár:
2.700 Ft

A könyv utat mutat a végső önismeret eléréséhez. Választ ad arra, hogyan fedezzük fel a bennünk szunnyadó belső képességeket, és miként bontakoztassuk ki azokat. A szövegek, melyek Sri Chinmoy egyetemi előadásaiból származnak, időtlen bölcsességeket tárnak fel közérthető egyszerűséggel. A fejezeteket újra és újra elolvasva az olvasó a spirituális élet mélységeibe merülhet.

316 oldal

Jelöld be azokat a termékeket, amiket még a kosárba szeretnél tenni!
Sri Chinmoy: Az isteni hős Sri Chinmoy: Az isteni hős
2.700 Ft
Sri Chinmoy: A boldogság ékkövei + ajándék CD Sri Chinmoy: A boldogság ékkövei + ajándék CD
2.700 Ft

Leírás

A belső ígéret

Utak a belső tökéletesség eléréséhez


A könyv utat mutat a végső önismeret eléréséhez. Választ ad arra, hogyan fedezzük fel a bennünk szunnyadó belső képességeket, és miként bontakoztassuk ki azokat. A szövegek, melyek Sri Chinmoy egyetemi előadásaiból származnak, időtlen bölcsességeket tárnak fel közérthető egyszerűséggel. A fejezeteket újra és újra elolvasva az olvasó a spirituális élet mélységeibe merülhet.

“A spiritualitás nem menekülés a való világ elől. A spiritualitás megmutatja nekünk, mi az igazi valóság, és hogyan fedezhetjük azt fel itt a földön. A spiritualitás nem az élet megtagadása, hanem az élet legtisztább elfogadása.”  - Sri Chinmoy

Idézet a könyvből

Ismerd meg önmagad!

Átmanam viddhi – „Ismerd meg önmagad!”
Minden egyénnek meg kell ismernie önmagát.
Ismernie kell magát, mint végtelen, örök és halhatatlan Tudatot.
A Végtelenség, az Örökkévalóság és a Halhatatlanság fogalma teljesen idegen számunkra.
Miért? Ennek oka nagyon egyszerű. Inkább a testben élünk, mint a lélekben.
Számunkra a test minden; a testen túl nincs, és nem is lehet semmi.
A lélek létezését puszta képzelődésnek tartjuk.
De biztosítalak róla, hogy a lélek nem képzelgés.
A lélek egyszerre élete és kinyilvánulása a Kozmikus Valóságnak.
Legtöbbünk a testben él, a földhöz kötött fizikai tudatban.
Tanítónk a sötétség, professzorunk a tudatlanság.
De ha valaha is a lélekben élünk, meglátjuk, hogy tanítónk a vízió, professzorunk pedig a megvilágosodás.
„Az élet erőfeszítés” – állítja a test.
„Az élet áldás” – mondja a lélek.
Az emberben lakozó emberi nem akar túllépni az erkölcsösségen, a társadalmon és az emberiségen.
Az emberben rejlő isteni leszáll az isteniből az emberibe, az egységből a sokrétűségbe.
Átmanam viddhi – „Ismerd meg önmagad!”
Az Upanisádok látnokai nem csak felfedezték ezt a transzcendentális Igazságot, de fel is ajánlották a szenvedő, síró és küzdő emberiségnek.
Ahhoz, hogy az ember ismerje önmagát, először fel kell fedeznie önmagát.
Mi az önfelfedezés? Az önfelfedezés Isten-megvalósítás.
Jóga nélkül nincs önfelfedezés. A jóga nem vallás. A jóga az Egyetemes Igazság. India hagyományos igazsága. Az élet legfontosabb tapasztalata.
A valódi jóga és az élet együtt járnak. Nem választhatók el egymástól. Ha megpróbálod elválasztani őket, kudarcot vallasz. A jóga és az élet éppoly elválaszthatatlanok, mint a Teremtő és a teremtés.
A jóga vajon a szigorú aszketizmus másik neve? Határozottan nem.
A jóga vajon az önfegyelem másik neve? Kétségtelenül igen.
Megköveteli a jóga a világ elutasítását és az érzékek elfojtását? Nem, soha.
Megköveteli a jóga a világ elfogadását és az érzékek feletti uralmat? Igen, egy erőteljes igen.
Mindenkinek való a jóga? Igen is és nem is.
Igen, mert minden emberi lélek Istentől ered, és belsőleg arra törekszik, hogy visszatérjen Hozzá.
Nem, mert vannak emberek, akik fejlettségük jelenlegi fokán úgy érzik, hogy élhetnek Isten nélkül.
Megadhatja-e az embernek a tanulás és az érvelés az önmegvalósítást? Nem. A pusztán könyvekre alapozott tudás önámításban végződik. Miért? Mert a nagy tudású ember úgy érzi, elérte a végtelen bölcsességet. Sajnos nem tudja, hogy a valódi végtelen bölcsesség csak az Isten-megvalósításból fakadhat. A puszta értelmi érvelés csalódáshoz vezet.
Megadhatja-e az embernek az odaadás és a törekvés az önmegvalósítást? Igen.
Az ember odaadása az ő szívvirága, melyet felajánlott Isten Lábánál.
Az ember törekvése az ő lélek-gyümölcse, melyet Isten Ölébe helyezett.
Az önmegvalósításhoz az embernek szabadságra van szüksége.
Isten megadja neki a szabadságot. Mi a szabadság? A szabadság Isten áldozat-ereje és az ember csoda-ereje.
Sri Rámakrisna, India nagy spirituális mestere egyszer megjegyezte: „Az a nyomorult, aki minduntalan azt mondja: ’meg vagyok kötve, meg vagyok kötve’, csak azt éri el, hogy meg van kötve. Aki éjjel nappal azt ismételgeti: ’bűnös vagyok, bűnös vagyok’, bizony bűnös lesz. Az embernek olyan égő hite kell legyen Istenben, hogy azt mondja: ’Isten Nevét ismételtem, hogy tapadhatna hát hozzám még mindig a bűn. Hogyan lehetnék ezután is bűnös?’”
Pozitív gondolatokat kell táplálnunk, pozitív elképzeléseket, pozitív eszményeket. Célunk csak így nem marad a messzi távolban.
Minden embernek éreznie kell: „Isten, saját Mesterem Lábánál vagyok. Isten, saját Teremtőm Kezében vagyok. Isten, saját Szerelmem Szívében vagyok.”
„Kérjetek, és megadatik néktek; keressetek, és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek!” Kértem. Uram nekem adományozta határtalan Könyörületét. Kerestem. Uram nekem adta végtelen Szeretetét. Kopogtattam.
Legnagyobb meglepetésemre, az ajtó nem volt elreteszelve belülről. Édes Uram epedve várta érkezésemet.

Tartalomjegyzék:

- Spiritualitás: Mi az, és mi nem az?
- Félelem a belső élettől
- Ismerd meg önmagad!
- Az élet értelme
- Az ember és a célja
- Hogyan éljünk két világban?
- A legfőbb kötelesség
- Isten és én
- Vágy és törekvés
- Hogyan tegyünk Isten kedvére?
- A belső béke titka
- A miszticizmus kvintesszenciája
- Cselekvés és felszabadulás
- A meditáció legfelsőbb titka
- A legfelsőbb titok
- Miszticizmus
- A belső hang
- Nem hatalom, hanem egység
- Egyéniség és személyiség
- A napsütötte út
- Önismeret
- Isten, Igazság és Szeretet
- A test valósága és a lélek valósága
- Őszinteség, tisztaság és bizonyosság
- Önfegyelem
- Tudomány és spiritualitás
- Őszinteség és spiritualitás
- Akaraterő és győzelmi korona
- A belső szegénység
- A test tudata
- Tudat
- A belső szabadság
- Földhöz kötött idő és időtlen idő
- Az ego dala
- Halhatatlanság
- Intuíció
- Törekvés: a belső láng
- Valóság
- Önfegyelem: Isten iránti önfelajánlás
- Kötődés és kötődésmentesség
- Tökéletesség
- Inspiráció, törekvés és megvalósulás
- A halál a vég?
- Minden tudás vége
- Tökéletesség-cél
- Hogyan győzzük le a félelmet?
- Okkultizmus
- A belső ígéret
- A belső tanítás
- A világegyetem
- Kíváncsiság vagy szükséglet?
- A magasabb világok
- Hogyan győzzük le a kétséget?
- Szeretet, odaadás és önátadás
- Az állandó és a mulandó
- Kötődés és kötődésmentesség
- Isteni kötelesség és legfelsőbb jutalom

Sri Chinmoyról röviden

Sri Chinmoy (1931-2007) nemzetközileg elismert spirituális vezető és békeálmodó volt. 1964-es Amerikába érkezése óta kulturális, humanitárius és spirituális programok széles skáláját indította el minden földrészen. A világbéke céljának szentelt számtalan kreatív felajánlásán kívül globális békekezdeményezései számos nemzet, hit és kultúra képviselőinek millióit érintették meg. 1993-ban és 2004-ben felkérték, hogy a Világvallások Parlamentjét rövid, csendes meditációval nyissa meg. U Thant ENSZ-főtitkár felkérésére Sri Chinmoy 1970 óta, egészen élete végéig vezette a Békemeditáció az Egyesült Nemzetek Szervezeténél elnevezésű programot. Sri Chinmoy 2007-ben távozott, munkáját számos vezető méltatta az élet minden területéről.

Lélekteli írásaival Sri Chinmoy az emberiség ösztönzésére törekedett. Az írott és beszélt nyelv különféle formáit alkalmazta – a költészettől az esszéken át az előadásokig, az aforizmáktól a kérdés és válaszokon át a mesékig és színdarabokig. Versei a spirituális érzelmek széles skáláját tükrözik – az ingadozó zarándok kétségeitől és félelmeitől a megvilágosult mester üdvös felismeréséig.

Sri Chinmoy világszerte több száz egyetemen tartott előadást a spiritualitás témakörében. Ezek között szerepeltek az Oxfordi, a Cambridge-i, a Sorbonne, a Harvard és a Yale egyetemek.

Írásaiban és előadásain könnyen érthető nyelven osztja meg velünk a spirituális élet természetére, a kereső és Isten közti kapcsolatra vonatkozó meglátásait. Több száz spiritualitással kapcsolatos kérdésre válaszolt, amelyeket a személyes megvilágosodás és átalakulás útját járó keresők tettek fel.
 
   

Irodalmi örökség

- Sri Chinmoy közel 1.600 könyvet írt, melyek magukban foglalnak több mint 120.000 verset, közel 4.000 spirituális történetet, életrajzi és önéletrajzi anekdotát és írást, és több ezer megválaszolt kérdést.

Irodalmi munkásságáért többek között 1995-ben megkapta a Világbéke Irodalmi díjat. 

- 360 verset írt 24 óra alatt: “The Goal is Won” – 1974. április 28.
- 843 verset írt 24 óra alatt: “Transcendence-Perfection” – 1975. november 1.
- 1.301 verset írt 22 óra 45 perc alatt (63 másodpercenként 1 vers), ami Sri Chinmoy 24-órás költészeti rekordja. Kötetben megjelent: “Two God-Amusement-Rivals”, Parts 1-13 – 1996. augusztus 8.
- 100 “Everest-törekvés” beszéd, 20 nap alatt – 1977. július 1-20.
- 10.000 verset tartalmazó kötet megírása: “Ten Thousand Flower-Flames” – 1979. október 22-től 1983. július 3-ig.
- 27.000 verset tartalmazó kötet megírása: “Twenty-Seven Thousand Aspiration-Plants” – 1983. július 10-től 1998. január 24-ig.
- “Seventy-Seven Thousand Service-Trees” verses kötet: 1998 január 24-től 2007 októberéig 50.000 vers született.
 


Néhány további díj, melyeket Sri Chinmoynak adományoztak

 • A Béke Zarándoka díj, 1998 
 • Ázsia Fénye díj, 1998
 • Ghandi Békedíj, 1994, Coretta Scott Kinggel megosztva.
 • Teréz Anya díj, 2002
 • Jesse Owens Humanitárius Díj, 2002
 • UNESCO Nehru Medallion
 • Gold Medal in Literature
 • Aranyszív (Corazón de Oro), 1998 (adta: a Mexikói Írók és Zeneszerzők Társasága)

További egyetemi díjak és elismerések

 • A Világ Polgára Humanitárius Díj - World Citizen Humanitarian Award, 1991 (Világbéke Egyetem, Oregon, USA)
 • A Filozófia Doktora a Béke Tanulmányokban - Doctor of Philosophy in Peace Education Studies 1995 (adta: Pápai Katolikus Egyetem, Brazília)
 • A Béke Álmodója Díj - Dreamer of Peace Award, 1998 (adta: Brit Columbiai Egyetem, Kanada)
 • A Béke Diákja - A Student of Peace Award, 1998 (adta: Victoriai Egyetem, Kanada)
 • India Béke-Szolgálat-Fa Díj - India’s Peace-Service-Tree Award, 1998 (adta: Floridai Nemzetközi Egyetem, USA)
 • Békeoktató Díj - Peace Educator Award, 1998 (adta: University of Texas at Austin Department of Sociology and Ad Hoc Committee on Peace and Conflict Studies, Austin, Texas, USA)
 • Békével Elárasztott Világ Álmodója Díj - The Dreamer of a Peace-Filled World Award, 1998 (adta: Hawaii Egyetem, Hawaii, USA)
 • A Béke Egyetemes Hangja - Universal Voice of Peace Award, 1999 (adta: Ottawai Egyetem, Kanada)
 • Az Évezred Hírnöke Díj - Messenger of the Millennium Award, 1999 (adta: St. John’s University Department of Theology and Religious Studies, Queens, NY, USA)
 • Elismerés a Harvard Egyetemtől - Citation of Honour, 2000 (adta: The Pluralism Project at Harvard University, Boston, Massachusetts, USA)


Bővebben Sri Chinmoyról: www.srichinmoy.hu

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!